Cultuurtechniek

Onder cultuurtechnisch werk vallen alle werkzaamheden die te maken hebben met de inrichting van het landelijk gebied. Hierbij denk je al snel aan de aanleg van wegen en watergangen. Maar een groot deel van het landelijk gebied bestaat uit groene ruimte die niet voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld wegbermen, natuurlijke graslanden, parken en recreatieterreinen. Nadat het grondverzet tijdens de aanleg heeft plaatsgevonden moeten deze terreinen ingezaaid/ingeplant en beheerd worden. Van Kempen loonwerk en grondverzet BV is al geruimte tijd werkzaam in de cultuurtechnische sector, wij beschikken dan ook over de juiste mensen en middelen om u, na het verrichten van de werkzaamheden, als tevreden klant achter te laten.

 

Voor het zaaien van gras maken wij gebruik van verschillende machines, deze machines hebben elk andere eigenschappen waardoor wij op alle verschillende terreinen de juiste machine in kunnen zetten. Denk hierbij aan verschillende grondbewerkingen, zaaibreedtes en zaaimethoden. Naast het zaaien van gras kunnen wij ook het beheer van grasvegetaties voor u verzorgen. Het maaien en afvoeren van maaisel bijvoorbeeld maar ook het klepelmaaien van ruwterrein is een van de veel voorkomende werkzaamheden. Het maaibeheer van taluds is een van onze specialiteiten. Het natuurvriendelijk hooibeheer van dijkhellingen wordt door ons ervaren personeel, rekeninghoudend met de flora en fauna, op nauwkeurige wijze uitgevoerd.

Voor het beheer van watergangen kunt u ook bij ons terecht. Denk hierbij aan het klepelen van oevers en slootkanten en het vegen van watergangen met een maaikorf. Het aanplanten, bewateren, rooien en versnipperen van bomen zit ook in ons takenpakket.
Het reinigen van drainagesystemen onder bijvoorbeeld sportvelden of paardenbakken verzorgen wij ook voor u. Deze werkzaamheden verrichten we voor verschillende klanten in de aannemerswereld, natuurbeheerders, overheidsinstellingen als gemeenten en waterschappen, maar ook voor particulieren.

 

Voor een impressie van de verschillende machines die wij gebruiken kijkt u bij FOTO'S.